/Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat 2023-10-25T00:42:03+01:00
Adatkezelési tájékoztató 

Elfogadás dátuma: 2023-10-24 

Adatkezelő 

Név: Exotic plant Kft 

Székhely: 8699 Somogyvámos, Haladás utca 17 

Levelezési cím, panaszkezelés: 8699 Somogyvámos, Haladás utca 17. 

E-mail: exoticplantkft@gmail.com 

Telefonszám: +36303059143 

Weboldal domain: http://www.egzotikusdisznovenyek.hu 

Tárhelyszolgáltató 

Név: 3 IN 1 HOSTING Bt. 

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. 

E-mail cím: admin@megacp.com 

Telefonszám: 06 21 200 0040 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegú információt gyújtsünk a látogatóinkról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési 
időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

• Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfril 1 471 /mac 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. 

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben: 

Kapcsolatfelvétel 

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, chatboxon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból. 

Kezelt adatok 

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Harmadik fél felé nem továbbítjuk. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

Regisztráció a weboldalon 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. 

Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama 

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont szerinti adatkezelés] 

A rendelés feldolgozása 

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek. 

Kezelt adatok 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. 

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja 

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] 

A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. S (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

Kezelt adatok 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. S (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. S (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. S (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 

Kezelt adatok 

Magyar Posta Zrt, Adószám:	10901232244, Cégjegyzékszám:	01 10 042463, Cím	1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Ügyfélszolgálat: 06-1-767-8282 www.posta.hu 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói 

A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A címzett székhelye: 1 138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

A címzett telefonszáma: +36-1 / 767-8200 

A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

A címzett weboldala: posta.hu 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közremúködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. 

Kezelt adatok 

Vásárló neve, címe, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. 

Az adatkezelés időtartama 

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való 

elállásakor/felmondáskor? 

Elálláskor kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit vagyunk kötelesek viselni (kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését, vagy ha a vállalkozás a költségviselési kötelezettségünkről nem tájékoztatott minket), ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel, vagy portóval. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 1 7/A. S (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelésl. 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok 

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Kezelt adatok 

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. 

Az adatkezelés időtartama 

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. 

Az adatkezelés jogalapja 

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 

Marketing célú adatkezelések 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik.. 

Kezelt adatok 

Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama 

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés 

lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az 

adatkezelés időtartama). 

A személyes adatok címzettjei 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 3 IN 1 HOST ING Bt. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Telefonszám: 06 21 200 0040 

E-mail cím: admin@megacp.com 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. 

Weboldal: www.3in1 .hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes 

adatok megismerésére nem jogosult. 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: B&V 2009 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 37. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70 327 0582 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: bvkonyveles@gmail.com 

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.bvkonyveles.hu/ 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok 

könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges 

mértékben, a Sztv. 169. S (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/500-9491 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: 

Az adatfeldolgozó weboldala: www.billingo.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján 

5. Hatályos ettől a naptól: 2023.04.04. 

közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. S (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

- a hozzájárulás visszavonásának joga

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 

- helyesbítéshez való jog 

- adatkezelés korlátozása 

- törléshez való jog 

- tiltakozáshoz való jog 

- hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az 
Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

• a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

o az adatkezelés céljai; 

o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Öntől gyújtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerúségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ezesetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni. 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyújtötte vagy más 

módon kezelte; 

• ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos 

érdek) az adatkezelésre, 

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert.

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely 

fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

köteles megtenni az észszerúen elvárható lépéseket — ideértve technikai intézkedéseket — annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezeló a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejú jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére a megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszúnt. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, 

Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969+36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyújtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 

• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton 
alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és önre nézve milyen várható következményekkel bír. 
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

Postán maradó és postapontos kézbesítés 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai, illetve postapontos átvételnél.